จ้างกลุ่ม แรงงานต่อ พร้อมเยียวยาต่อ ในกลุ่มอุตสาหกรรม

0 views
|

จ้างกลุ่ม แรงงานต่อ พร้อมเยียวยาต่อ ในกลุ่มอุตสาหกรรม จากกผลกระทบโรคโควิดระบาดกอย่างต่อเนื่องในขณะนีัซึ่งทางกลุ่มที่ได้รับการเยียวยา คือกลุ่มใช้แรงงาน อาชีพอิสระ นายจ้าง ลูกจ้างต้องอยู่ระบบประกันสังคม

เอ็น v
เอ็นวี

Related videos