ขยายล็อกดาวน์ 29 จังหวัดเยียวยา 2เดือน ประกันสังคม ตามมาตรา33 -39 -40

0 views
|

ขยายล็อกดาวน์ 29 จังหวัดเยียวยา 2เดือน ประกันสังคม ตามมาตรา33 -39 -40 ตามมติได้ช่วยเหลือประชาชนที่อยู่ในพื้นที่สีแดงได้รับเงินทั้ง นายจ้าง ลูกจ้าง อาชีพอิสระ ได้คนละเท่าไหร่เช็คสิทธิได้

เอ็น v
เอ็นวี

Related videos