วันรับเงินเยียวยา 5,000 บาท ม.40 พร้อมลดอัตราจ่ายเงินสมทบประกันสังคม

0 views
|

วันรับเงินเยียวยา 5,000 บาท ม.40 พร้อมลดอัตราจ่ายเงินสมทบประกันสังคม พี่น้องประชาชนทีได้รับความ่เดือดร้อนที่ได้รับการเยียวยาในกลุ่มแรงงานและกลุ่มที่เป็นอาชีพอิสระได้รับวันไหนติดตามกันได้

เอ็น v
เอ็นวี

Related videos